אודות הכנס

בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בהתנסות המעשית באקדמיית אלקאסמי הודות לליווי ולתמיכה המקצועית שמספקת המכללה לתהליך זה. ליווי פרחי ההוראה בתהליך השתלבותם בשדה החינוך מתקיים על פי ההנחיות והעדכונים של משרד החינוך ומו”פ התנסות בהוראה במכון מופ”ת.
שיתוף הפעולה הפורה בין המכללה, מכון מופ”ת ומשרד החינוך-מחוז חיפה תרם רבות לבתי הספר ולסטודנטים של המכללה, והדבר בא לידי ביטוי בייעול תהליכי הכשרה ולמידה ובהובלת פרויקטים חינוכיים ייחודיים רבים.

אקדמיית אלקאסמי החליטה להביא את העשייה המשותפת של פרחי ההוראה ובתי הספר לקדמת הבמה בכנס ארצי בשיתוף פעולה עם משרד החינוך מחוז חיפה, האגף לפיתוח מקצועי ומו”פ התנסות בהוראה במכון מופ”ת. בכנס תוצג העשייה הייחודית המשלבת בין האקדמיה לעבודה בשדה. קהל היעד של הכנס הוא צוותים מבתי הספר הקולטים את הסטודנטים בעבודה המעשית, סטודנטים ומדריכים פדגוגיים, אנשי משרד החינוך ומטה “אקדמיה כיתה” במכון מופ”ת.

אנו מאמינים שהשותפות הייחודית בין כל הגורמים הרלוונטיים תורמת באופן אפקטיבי ליצירת שפה משותפת שבכוחה לספק מענה לצרכים המתהווים בשטח בצורה ספציפית ויעילה.

אנו מזמינים את המדריכים החינוכיים ואת אנשי הסגל מבתי הספר השותפים לעבודה המעשית (מנהלי בתי”ס מקשרים ומורים מאמנים) להגיש עד תאריך 10.04.2023 תקצירים המעידים על תוצרי עבודה, מחקרים ויוזמות שנעשו במסגרת ההתנסות המעשית במהלך ארבע השנים האחרונות, על פי נושאי הכנס המוצעים להלן.

להגשת ההצעות, נא למלא את הטופס בקישור זה – לחץ/י כאן

sep_new

נושאי הכנס

 1. פעילויות, אירועים וסדנאות ייחודיות בעלי תרומה מורגשת, אשר התקיימו בשיתוף פעולה בין הסטודנטים של אקדמיית אלקאסמי ובין בית הספר.
 2. תוצרים ייחודים אשר פותחו במסגרת ההתנסות המעשית, ותרמו בצורה אפקטיבית לעשייה בבית הספר.
 3. יוזמות ייחודיות ארוכות טווח שיושמו בשיתוף פעולה בין השדה החינוכי ובין העבודה המעשית (יוזמות מהותיות מבחינת השפעתן, מספר המשתתפים בהן וההשפעה שהן חוללו).
 4. מחקרים משותפים המקשרים בין השדה ובין האקדמיה.
 5. תוצרי עבודה ייחודיים של קהילות למידה בבתיה”ס שבהם מתקיימת התנסות מעשית.
 6. מעורבות פעילה בחיי בית הספר
sep_new

תאריכים חשובים

 • הגשת תקציר בהיקף של עד 250 מילים בערבית או בעברית לא יאוחר מתאריך 10.4.2023.
 • אישור או דחיית ההצעות – עד 20.4.2023
 • מועד הכנס : 11.5.2023


ועדת הכנס תבחן את התקצירים, ותחליט על פרסום התקצירים העומדים בקריטריונים בספר הכנס.

sep_new

ועדת ההיגוי

 • ד”ר האלה חבאיב – דיקנית הפקולטה לחינוך, מכללת אלקאסמי
 • גב’ לינה ג’נאים- אבו טועמה – ממונה על ההתנסות המעשית, מכללת אלקאסמי
 • ד”ר חנין ותד – רכזת תכנית קהילת אקדמיה כיתה, מכללת אלקאסמי
 • ד”ר הודא שאיב – רכזת תוכנית אקדמיה כיתה, מכללת אלקאסמי
 • גב’ רינאד ג’יוסי – רכזת מנהלית של הפקולטה לחינוך וההתנסות המעשית, מכללת אלקאסמי
 • גב’ רובא כבהא – המזכירה האקדמית להתנסות המעשית, מכללת אלקאסמי
 • ראשי החוגים הרלוונטיים
sep_new

יצירת קשר

 • גב’ רינאד ג’יוסי, רכזת הפקולטה לחינוך והחוג להתנסות מעשית: [email protected]