JERUSALEM

אודות הכנס

הפקולטה למדעי הרוח באקדמיית אלקאסמי בשיתוף עם אוניברסיטת אלקודס מארחת את הכנס השנתי שכותרתו “השתקפות ירושלים בהקשר הספרותי, ההיסטורי, הדתי והפוליטי”. בכנס יידונו נושאים העוסקים בירושלים בהקשר הספרותי, ההיסטורי, הדתי והפוליטי בתרבות הערבית והמערבית בשלוש השפות.

העיר ירושלים זכתה למעמד חשוב מבחינת לאומית ורוחנית. ירושלים מופיעה לרוב בכתביהם של הוגי דעות וסופרים שונים לאורך כל השנים. חקר העיר ירושלים אינו רק מנת חלקם של הוגי דעות ערבים, אלא גם של היסטוריונים וסופרים מערביים שהתייחסו למעמדה החשוב והמיוחד בהקשרים שונים.

אנו מזמינים חוקרים וחוקרות לשלוח את תקציר הצעותיהם להרצאה העוסקת בנושאים המוצעים.
תקציר ההצעות יוגש באחת משלוש השפות: ערבית, אנגלית או עברית, באורך שלא יעלה על 250 מילים.

זמן נותר לתחילת הכנס

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Add to My Calendar 2023-03-21 09:00:00 2023-03-21 14:00:00 Jerusalem כנס "השתקפות ירושלים בהקשר הספרותי, ההיסטורי, הדתי והפוליטי" הפקולטה למדעי הרוח באקדמיית אלקאסמי בשיתוף עם אוניברסיטת אלקודס מארחת את הכנס השנתי שכותרתו “השתקפות ירושלים בהקשר הספרותי, ההיסטורי, הדתי והפוליטי”. בכנס יידונו נושאים העוסקים בירושלים בהקשר הספרותי, ההיסטורי, הדתי והפוליטי בתרבות הערבית והמערבית בשלוש השפות. העיר ירושלים זכתה למעמד חשוב מבחינת לאומית ורוחנית. ירושלים מופיעה לרוב בכתביהם של הוגי דעות וסופרים שונים לאורך כל השנים. חקר העיר ירושלים אינו רק מנת חלקם של הוגי דעות ערבים, אלא גם של היסטוריונים וסופרים מערביים שהתייחסו למעמדה החשוב והמיוחד בהקשרים שונים. אנו מזמינים חוקרים וחוקרות לשלוח את תקציר הצעותיהם להרצאה העוסקת בנושאים המוצעים. Al-Qasemi Academy, Baka Al-Garbia, Israel Al-Qasemi Academy faculty_hu@qsm.ac.il

נושאי הכנס

 1. המניעים לקדושת ירושלים.
 2. מעמד ירושלים באסלאם ובדתות האחרות.
 3. השתקפות ירושלים בספרות המסע בקרב האנדלוסים והמזרחיים.
 4. ירושלים בספרות הערבית והמערבית (הקלאסית והמודרנית).
 5. ספרות התהילה וסגולות העיר ירושלים.
 6. מסדרים צופיים בירושלים.
 7. הברית של הח’ליף עומר לתושבי אלקודס (638).
 8. ירושלים בתקופת הכיבוש הרומי/ האיובי/ התורכי/ העות’מאני/ המנדט הבריטי.
 9. ההשכלה הגבוהה בירושלים/ החינוך המיוחד / מעמד ירושלים בתוכניות הלימודים.
 10. אתרים ומקומות ארכיאולוגים/ מקומות קדושים/ קברי קדושים/ שווקים ושכונות/ בתי מרחץ/ בתי ספר/ ספריות / בתי חולים.
 11. התיאטרון בירושלים.
 12. ההקדש האסלאמי (הוואקף) בירושלים.

מועדים חשובים

 • הגשת ההצעות להרצאה – עד 15.01.2023
 • אישור או דחיית ההצעות – עד 2023. 02. 15
 • הכנס יתקיים ביום 21.3.2023

לאחר הכנס תתכנס הוועדה המדעית להערכת ההצעות ותאשר את פרסום ההצעות הנבחרות בספר או בכתב העת “אלמג’מע”

ועדת ההיגוי

 • פרופ’ יאסין כיתאני, דיקן הפקולטה למדעי רוח: ysnk538@qsm.ac.il
 • פרופ’ משהור חבאזי, דיקן הפקולטה באוני’ אלקודס: mhabazi@staff.alquds.edu
 • ד”ר פיאד היבי, ראש האקדמיה ללשון ערבית: fiad9@qsm.ac.il
 • ד”ר עבדאללה טרביה, ראש החוג לשפה וספרות עברית: a_t@qsm.ac.il
 • ד”ר בנאן סלאח, רכזת החוג לשפה וספרות הערבית באוני’ אלקודס: bsalaheddin@staff.alquds.edu
 • ד”ר סמיר כיתאני, ראש החוג לשפה וספרות ערבית: s.kittaniy@gmail.com
 • ד”ר ויסאם חלאילה, ראשת החוג לשפה וספרות אנגלית: wchaleil@qsm.ac.il
 • ד”ר עוני מצארוה, ראש החוג ללימודי אסלאם: awny_m@qsm.ac.il
 • ד”ר גמאל נאפע, רכז החוג לאנגלית באוני’ אלקודס: nafi@staff.alquds.edu
 • ד”ר מועצם אלנאצר, מרצה להיסטוריה מודרנית באוני’ אלקודס: motasem.naser@staff.alquds.edu
 • גב’ הודא ח’לף מנסור, רכזת הפקולטה למדעי הרוח: faculty_hu@qsm.ac.il

יצירת קשר

 • גב’ הודא ח’לף מנסור, רכזת הפקולטה למדעי הרוח: faculty_hu@qsm.ac.il
 • פרופ’ יאסין כתאני, דיקן הפקולטה באקדמיית אלקאסמי: ysnk538@qsm.ac.il
 • פרופ’ משהור חבאזי, דיקן הפקולטה באוני’ אלקודס: mhabazi@staff.alquds.edu