תכנית הכנס: השתקפות ירושלים בהקשר הספרותי, ההיסטורי, הדתי והפוליטי